Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.05.2021 r. polecająca szpitalowi w Puszczykowie zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 27.05.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.05.2021 - 16:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.05.2021 - 16:37