Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.11.2021 r. polecająca SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2