Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.08.2020 r. zmieniająca decyzję z dnia 05.08.2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim

Treść archiwalna