Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia-dziennego

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 23.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.10.2020 - 19:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.10.2020 - 18:59