Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w Pniewach

Treść archiwalna