Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca czasowego zawieszenia działalności centrów i klubów integracji społecznej