Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie kolskim

Treść archiwalna