Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS im. Jana Pawła II w Liskowie

Treść archiwalna