Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczącą czasowego zawieszenia działaności ośrodków integracji społecznej

Treść archiwalna