Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020 r. polecająca SPZOZ w Szamotułach realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 2 łóżka ...

... obserwacyjne i 1 łóżko w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w okresie od 15 września 2020 r. do odwołania.

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 04.09.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.10.2020 - 12:03
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.10.2020 - 14:37