Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4.09.2020 r. polecająca SPZZ Kępno realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 10 łóżek obserwacyjnych i ..

 2 łóżka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w okresie od 15 września 2020 r. do odwołania.

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 04.09.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.10.2020 - 13:11
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.10.2020 - 14:37