Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dotycząca ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim

Treść archiwalna