Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie

Treść archiwalna