Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. dotycząca czasowego zawieszenia działalności Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego

Treść archiwalna