Decyzja Wojewody Wielkopolskioego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 10.08.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie ostrzeszowskim

Treść archiwalna