2011

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zgodnie z zarządzeniem   nr 5/07 paragraf 8.1 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9.02.2007 r. w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podaje się do wiadomości, że w 2011 roku nie została odnotowana działalność lobbingowa w zakresie wykonywany prac.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 12.03.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.06.2015 - 09:44