Dzienniki urzędowe - Czerwiec 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 78 2001 29-06-2001
Dziennik nr 77 2001 25-06-2001
Dziennik nr 76 2001 23-06-2001
Dziennik nr 75 2001 22-06-2001
Dziennik nr 74 2001 21-06-2001
Dziennik nr 73 2001 20-06-2001
Dziennik nr 72 2001 19-06-2001
Dziennik nr 71 2001 18-06-2001
Dziennik nr 70 2001 16-06-2001
Dziennik nr 69 2001 15-06-2001
Dziennik nr 68 2001 13-06-2001
Dziennik nr 67 2001 12-06-2001
Dziennik nr 66 2001 11-06-2001
Dziennik nr 65 2001 08-06-2001
Dziennik nr 64 2001 07-06-2001
Dziennik nr 63 2001 06-06-2001
Dziennik nr 62 2001 05-06-2001
Dziennik nr 61 2001 04-06-2001