Dzienniki urzędowe - Kwiecień 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 58 2005 29-04-2005
Dziennik nr 57 2005 28-04-2005
Dziennik nr 56 2005 27-04-2005
Dziennik nr 55 2005 26-04-2005
Dziennik nr 54 2005 25-04-2005
Dziennik nr 53 2005 22-04-2005
Dziennik nr 52 2005 21-04-2005
Dziennik nr 51 2005 20-04-2005
Dziennik nr 50 2005 19-04-2005
Dziennik nr 49 2005 18-04-2005
Dziennik nr 48 2005 15-04-2005
Dziennik nr 47 2005 14-04-2005
Dziennik nr 46 2005 13-04-2005
Dziennik nr 45 2005 12-04-2005
Dziennik nr 44 2005 11-04-2005
Dziennik nr 43 2005 08-04-2005
Dziennik nr 42 2005 06-04-2005
Dziennik nr 41 2005 04-04-2005
Dziennik nr 40 2005 01-04-2005