Dzienniki urzędowe - Kwiecień 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 61 2006 28-04-2006
Dziennik nr 60 2006 27-04-2006
Dziennik nr 59 2006 26-04-2006
Dziennik nr 58 2006 25-04-2006
Dziennik nr 57 2006 24-04-2006
Dziennik nr 56 2006 21-04-2006
Dziennik nr 55 2006 20-04-2006
Dziennik nr 55 2006 20-04-2006
Dziennik nr 54 2006 19-04-2006
Dziennik nr 53 2006 18-04-2006
Dziennik nr 52 2006 14-04-2006
Dziennik nr 51 2006 13-04-2006
Dziennik nr 50 2006 12-04-2006
Dziennik nr 49 2006 11-04-2006
Dziennik nr 48 2006 10-04-2006
Dziennik nr 47 2006 07-04-2006
Dziennik nr 46 2006 06-04-2006
Dziennik nr 45 2006 05-04-2006
Dziennik nr 44 2006 04-04-2006
Dziennik nr 43 2006 03-04-2006