Dzienniki urzędowe - Marzec 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 44 2007 30-03-2007
Dziennik nr 45 2007 30-03-2007
Dziennik nr 43 2007 29-03-2007
Dziennik nr 42 2007 28-03-2007
Dziennik nr 41 2007 27-03-2007
Dziennik nr 40 2007 26-03-2007
Dziennik nr 39 2007 23-03-2007
Dziennik nr 38 2007 20-03-2007
Dziennik nr 37 2007 19-03-2007
Dziennik nr 36 2007 15-03-2007
Dziennik nr 35 2007 14-03-2007
Dziennik nr 33 2007 12-03-2007
Dziennik nr 34 2007 12-03-2007
Dziennik nr 32 2007 09-03-2007
Dziennik nr 31 2007 08-03-2007
Dziennik nr 30 2007 07-03-2007
Dziennik nr 29 2007 05-03-2007