Dziennik nr 1 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 stycznia 2002 r.

Nr 1


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1

nr 176/01 z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

 

2

nr 177/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku

 

3

nr 1/02 z dnia 2 stycznia 2002 r. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kawęczyn

 

4

nr 3/02 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaczory

 


UCHWAŁY RAD GMIN

5

nr XXXI/184/01 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu gminy Ceków Kolonia

 

6

nr 296/XXXIII/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/X/95 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieleń oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 

7

nr XXXIV/270/01 Rady Gminy Każmierz z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaźmierzu

 

8

nr XXII/186/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

9

nr 223/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

10

nr 145/XXVI/2001 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 110/XXI/2000 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2001 r

 

11

nr XXX/308/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie zaliczania dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 

12

nr XLII/396/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzcianka w latach 2002 - 2006

 

13

nr XXVII/174/2001 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

14

nr XXVII/175/2001 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dobrzyca liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

15

nr XXVII/176/2001 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobrzyca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów

 

16

nr XXVII/177/2001 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

 

17

nr XXVII/179/2001 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzyca

 

18

nr 312 /XXX/V/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

19

nr XXX/176/2001 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Sieroszewice

 

20

nr 157/XXVII/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Godziesze Wielkie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

21

nr XXXIII/188/2001 Rady Gminy w Baranowie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej

 

22

nr XXXIII/189/2001 Rady Gminy w Baranowie z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa

 

23

nr XXIX/179/2001 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo na 2001 r

 

24

nr XXVI/140/2001 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie miejscowości Rychtal

 

25

nr XXVI/141/2001 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rychtal liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

26

nr XXIX/201/2001 Rady Gminy w Blizanowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Blizanów

 

27

nr XXIX/202/2001 Rady Gminy w Blizanowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Blizanów

 

28

nr XXIX/206/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania zespołów szkół

 

29

nr XXXVI/227/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie zatwierdzenia taryf ciepła wytwarzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie

 

30

nr XXXI/190/2001 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kobylin na rok 2002

 

31

nr 46/01 Rady Gminy Lipka z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001 - 2005

 

32

nr 50/01 Rady Gminy Lipka z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie mają zastosowania przepisy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności

 

33

nr XXXVIII/330/2001 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

34

nr XXXVIII/331/2001 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy

 

35

nr XXVII/185/01 Rady Gminy w Sośniach z dnia 25 listopada 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sośnie w latach 2002-2006

 

36

nr XXV/250/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego (obwodu) Publicznego Gimnazjum w Margoninie

 

37

nr XXV/251/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Margonin

 

38

nr XXIII/193/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek najmu oraz dzierżawy gruntów gminnych położonych na terenie miasta i gminy Opalenica

 

39

nr XXIII/197/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opalenica na rok 2002

 

40

nr XXIII/200/2001 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych oraz oprocentowania należności

 

41

nr XXII/113/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Rozdrażew

 

42

nr XXII/114/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na obszarze gminy Rozdrażew w 2002 r

 

43

nr XLV/452/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 4 w Pile przy ul. Kujawskiej 18

 

44

nr XXIX/288/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy Czarnków w odniesieniu do żywienia dzieci w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach

 

45

nr XXIX/289/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez gminę Czarnków

 

46

nr XXIX/294/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 

47

nr XXIX/295/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, jeżeli nieruchomość wykorzystana jest na cele mieszkaniowe

 

48

nr XXIX/300/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Czarnków do ustalenia ceny i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

49

nr XXII/123/2001 Rady Gminy w Liskowie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znaki dla zwierząt

 

50

nr XXVIII/181/2001 Rady Gminy Lądek z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok

 

51

nr XXI/139/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/129/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia ceny za dostarczoną wodę oraz zrzut ścieków

 

52

nr XXI/143/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wielichowo

 

53

nr XXXVIII/259/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 

54

nr XXXV/210/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości gminnych

 

55

nr XXXV/211/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 

56

nr XLVI/467/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

57

nr XXXV/165/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu

 

58

nr XXXVIII/233/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu gostyńskiego lub powiatowych osób prawnych

 

59

nr XXXVIII/233/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu gostyńskiego

 


POROZUMIENIE

60

zawarte w dniu 29 listopada 2001 roku pomiędzy powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a gminą Wieleń w sprawie powierzenia przez powiat Czarnkowsko-Trzcianecki gminie Wieleń prowadzenia zadania publicznego w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego

 


OBWIESZCZENIA

61

z dnia 18 grudnia 2001 r. Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ostrowitem

 

62

z dnia 18 grudnia 2001 r. Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rychtal

 

63

z dnia 18 grudnia 2001 r. Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdunach

 

64

z dnia 20 grudnia 2001 r. Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej gminy Rawicz

 

65

z dnia 20 grudnia 2001 r. Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kolskiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

66

nr OPO-820/736-A/5/2001/II/AS z dnia 21 grudnia 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Jarocińskie Fabryki Mebli S.A.z siedzibą w Jarocinie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 08:17