Dziennik nr 1 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 stycznia 2006 r.

Nr 1

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 
1

nr 8/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2

nr XXX/160/05 Rady Gminy Wapno z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3

nr 322/XLV/05 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2006 rok

 
4

nr XXXI/223/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w Prusimiu

 
5

nr XXXI/224/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka rekreacyjnego w Orzeszkowie

 
6

nr XXXI/225/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej i obsługi komunikacji w Kwilczu

 
7

nr XXXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Zdroju na działce o nr ewid. 4/2

 
8

nr 166/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Osiecza I gmina Rzgów

 
9

nr 167/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Branno gmina Rzgów

 
10

nr 168/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Modła gmina Rzgów

 
11

nr 169/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Sławsk gmina Rzgów

 
12

nr 170/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Sławsk gmina Rzgów

 
13

nr 171/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Sławsk gmina Rzgów

 
14

nr 172/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Sławsk gmina Rzgów

 
15

nr 173/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Sławsk gmina Rzgów

 
16

nr XXXII/212/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok

 
17

nr XLII/523/05 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki

 
18

nr XLII/524/05 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego

 
19

nr XLII/525/05 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
20

nr OPO-4210-70(4)/2005/674/VI/MJ z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo Amica Wronki Spółka Akcyjna we Wronkach

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 02.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:15