Dziennik nr 10 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 stycznia 2002 r.

Nr 10


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

412

nr XXXVII/285/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002

 

413

nr XXVIII/234/2001 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2001 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r

 

414

nr XXXV/356/2001 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2002

 

415

nr XXX/141/2001 Rady Gminy Koźminek z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu gminy Koźminek na 2002 rok

 

416

nr XXVII/152/2001 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002

 

417

nr 228/XXIV/2001 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

 

418

nr XXXIII/340/ 2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta Gniezna na 2002 rok

 

419

nr XXXIII/342/ 2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

420

nr XXV/220/2001 Rady Gminy Granowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Granowo na rok 2002

 

421

nr XX/152/2001 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

 

422

nr XXXVIII/290/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:14