Dziennik nr 10 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 stycznia 2006 r.

Nr 10

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
208

nr XXXI/397/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu parkingu samochodowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej

 
209

nr XXXII/123/05 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie

 
210

nr XXXIII/279/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski

 
211

nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 
212

nr XXIV/189/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedecz w 2006 roku

 
213

nr XLII/533/05 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2006 rok

 
214

nr 200/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2006

 
215

nr XXXIII/127/05 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie

 
216

nr XLI/338/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 roku dotycząca uchylenia uchwały w sprawie obniżenia wysokości maksymalnej wskaźników procentowych dla ustalania dodatków mieszkaniowych

 
217

nr XLI/339/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

 
218

nr XLII/270/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok

 
219

nr XLII/274/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
220

nr XXIX/172/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory

 
221

nr XXXIII/421/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006

 
222

nr XXXIII/425/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu parkingu samochodowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej

 
223

nr XXXIII/426/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

 
224

nr XXXIII/428/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa gatunku "Topola Biała" rosnącego w Środzie Wielkopolskiej

 
225

nr 330/XLVI/05 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Śrem z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organu do tego uprawnionego

 
226

nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2006

 
227

nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Złotów

 
228

nr XXVII/196/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
229

nr XLI/205/2005 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski w roku 2006

 


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
230

z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
231

sprawozdanie Starosty Chodzieskiego z dnia 5 stycznia 2006 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

 
232

sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 19.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:55