Dziennik nr 100 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 czerwca 2003 r.

Nr 100

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1855

nr IV/27/2002 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2003

 
1856

nr III/23/2002 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
1857

nr V/40/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości

 
1858

nr V/69/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kazimierz Biskupi

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW POWIATÓW

 
1859

ogłoszenie Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 
1860

komunikat Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w 2003 r.

 
1861

ogłoszenie Starosty Międzychodzkiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Międzychodzie

 


SPRAWOZDANIA

 
1862

sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania Budżetu Gminy Ryczywół za 2002 rok

 
1863

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłecko w 2002 roku

 
1864

uchwała nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa za rok 2002

 
1865

zarządzenie Nr 25/03 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Złotów za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:20