Dziennik nr 104 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 czerwca 2003 r.

Nr 104

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1905

nr 25/03 z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1906

nr VI/26/2003 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/99 Rady Miasta Obrzycko z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko

 
1907

nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kórnik

 
1908

nr V/18/03 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2003

 
1909

nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 rok

 
1910

nr VI/80/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Kalisza obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie opieki społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia w dniu 7 i 8 czerwca 2003 roku głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1911

nr XIII/81/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 kwietnia 2003 roku dotycząca zmiany uchwały nr LXXVI/717/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 
1912

nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"

 
1913

nr IX/82/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1914

z dnia 26 maja 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Ślesin przeprowadzonych w dniu 25 maja 2003 roku

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1915

nr WCC/121A/282/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/127A/282/W/OPO/2003/AJ z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Pile

 


SPRAWOZDANIA

 
1916

z wykonania budżetu Gminy Kuślin za 2002 rok

 
1917

informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków Gminy Obrzycko za 2002 rok

 
1918

z realizacji budżetu Miasta Obrzycko za 2002 rok

 
1919

z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:07