Dziennik nr 105 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 czerwca 2003 r.

Nr 105

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1919

nr V/43/03 Rady Gminy w Przygodzicach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ludwików

 
1920

nr VI/39/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia

 
1921

nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
1922

nr V/35/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice

 
1923

nr V/36/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w Gminie Sieroszewice

 
1924

nr VI/56/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy i Miasta Zduny

 
1925

nr 41/VI/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Brzeziny

 
1926

nr VI/60/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia ulicy Dębowej w Antoninie do kategorii dróg gminnych

 
1927

nr VI/61/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w Przygodzicach do kategorii dróg gminnych

 
1928

nr VI/63/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bojanowo

 
1929

nr VI/46/2003 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym

 
1930

nr VI/47/2003 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną

 
1931

nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1932

nr VI/39/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

 
1933

nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mikstat

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1934

nr V/55/2003 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom, zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 
1935

nr V/58/2003 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 
1936

nr VI/38/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego

 
1937

nr VII/36/2003 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/192/2002 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Tureckiego

 
1938

nr VII/37/2003 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:04