Dziennik nr 107 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 czerwca 2003 r.

Nr 107

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1959

nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2003 rok

 
1960

nr VIII/34/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2003 rok

 
1961

nr V/36/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czernice

 
1962

nr V/37/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drożyska Małe

 
1963

nr V/38/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drożyska Średnie

 
1964

nr V/39/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drożyska Wielkie

 
1965

nr V/40/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głomsk

 
1966

nr V/41/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kujan

 
1967

nr V/42/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ługi

 
1968

nr V/43/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wiśniewski

 
1969

nr V/44/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osowiec

 
1970

nr V/45/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prochy

 
1971

nr V/46/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Wiśniewski

 
1972

nr V/47/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiardowo Złotowskie

 
1973

nr V/48/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wersk

 
1974

nr V/49/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewo

 
1975

nr V/50/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Zakrzewo

 


SPRAWOZDANIA

 
1976

sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Budzyń za 2002 rok

 
1977

z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2002 rok

 
1978

z wykonania budżetu Gminy Połajewo za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:00