Dziennik nr 108 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 czerwca 2009 r.

Nr 108

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1766

nr XXI/129/2008 Rady Gminy Niechanowo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Cielimowie

 
1767

nr XXI/131/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo - rejon drogi do Piły

 
1768

nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1769

nr XXIX/338/2009 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum Dla Dorosłych w Próchnowie

 
1770

nr XX/142/09 Rady Gminy Powidz z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Powidz

 
1771

nr XX/145/09 Rady Gminy Powidz z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie gminy Powidz

 
1772

nr III/19/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Rataje

 
1773

nr III/20/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Studzieniec

 


SPRAWOZDANIA

 
1774

z wykonania budżetu gminy Krzymów za 2008 rok

 
1775

zarządzenie nr 91/2009 Burmistrza Ujścia z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2008 rok

 
1776

zarządzenie nr FN 0151-114/2009 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 01.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:46