Dziennik nr 109 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 czerwca 2003 r.

Nr 109

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2000

nr V/33/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach działek nr 28, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 36/4, 37 (a, b, c, d, e, f), 38 ark. 1 obręb Krzywosądów

 
2001

nr VII/44/2003 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków Kolonia we wsi Prażuchy Nowe

 
2002

nr VI/30/2003 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom w gminie Czajków

 
2003

nr VII/69/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Nekla ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2004

nr V/39/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Perzów w części obejmującej wieś Koza Wielka

 
2005

nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoki

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2006

nr SO-9/14-D/Ka/03 z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy Brzeziny

 


SPRAWOZDANIE

 
2007

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:55