Dziennik nr 109 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik nr 109 2009  

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 czerwca 2009 r.

Nr 109

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1777

nr XLVII/445/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych

 
1778

nr XLVII/447/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kąpieliska strzeżonego w Lusowie nad jeziorem Lusowskim

 
1779

nr XLVII/448/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
1780

nr XXXII/180/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerniejewo

 
1781

nr XXXII/182/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej

 
1782

nr XXXII/186/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


SPRAWOZDANIE

 
1783

zarządzenie nr 40/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2008

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1784

z dnia 6 maja 2009 r. o ogłoszeniu rejestru domów pomocy społecznej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:42