Dziennik nr 112 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2003 r.

Nr 112

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2065

nr II/16/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2066

nr IV/15/2002 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - na okres nie dłuższy niż 3 lata

 
2067

nr IV/16/2002 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok

 
2068

nr VI/36/2003 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2069

nr VI/37/2003 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy

 
2070

nr VI/26/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy

 
2071

nr VI/27/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia statutów sołectw na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

 
2072

nr VI/35/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 
2073

nr VI/68/03 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/178/01 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie miasta i gminy Gołańcz

 
2074

nr VIII/76/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/40/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2075

nr VIII/63/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pobiedziska

 
2076

nr 43/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Opatówek

 
2077

nr 47/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szale

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:46