Dziennik nr 113 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2003 r.

Nr 113

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2078

nr IV/28/02 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
2079

nr V/19/2003 Rady Gminy Obrzycka z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Obrzycko

 
2080

nr V/20/2003 Rady Gminy Obrzycka z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy na terenie wsi Zielonagóra

 
2081

nr VI/29/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Blizanów

 
2082

nr VII/108/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowie

 
2083

nr VII/115/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
2084

nr VII/117/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad dodatkowego oznaczenia taksówek oraz stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie gminy Jarocin

 
2085

nr VII/118/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej na terenie gminy Jarocin w referendum ogólnokrajowym w dniu 8 czerwca

 
2086

nr VII/120/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Jarocin

 


POROZUMIENIE

 
2087

porozumienie zawarte w dniu 30 maja 2003 roku pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Krzywiń w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Krzywiń Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywieniu

 


SPRAWOZDANIA

 
2088

z wykonania budżetu Gminy Bralin za 2002 rok

 
2089

z realizacji budżetu Gminy Gizałki za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:43