Dziennik nr 116 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 czerwca 2009 r.

Nr 116

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
1885

z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Lis" dla miasta Kalisza

 


SPRAWOZDANIA

 
1886

zarządzenie nr 106/09 Wójta Gminy Babiak z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 
1887

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo

 
1888

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu za rok 2008

 
1889

zarządzenie nr 184/09 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2008

 


OBWIESZCZENIE

 
1890

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 13 maja 2009 roku o zmianie w składzie Rady Powiatu Międzychodzkiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

 
1891

nr OPO-4210-27(5)/2009/540/XI/MJ z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez .MEGAWAT sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:09