Dziennik nr 12 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 stycznia 2002r.

Nr 12


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

453

nr XXXVI/324/2001 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły w miejscowości Kępa

 

454

nr XXXVI/467/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej w Czołowie, gm. Kórnik

 

455

nr XXXVI/468/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach, gm. Kórnik

 

456

nr XXXII/328/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa usługowego przy ul. Liliowej, fragment osiedla Piekary w Gnieźnie

 

457

nr XXXVII/193/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

458

nr XXXV/168/01 Rady Gminy w Orchowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/124/00 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe organów gminy oraz określenia ich wysokości

 

459

nr XXX/128/2001 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraszewice

 

460

nr XXXIII/244/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 roku

 

461

nr XXXIII/245/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

462

nr XXVII/144/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. Rady Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie budżetu miasta i gminy Jutrosin na rok 2002.

 

463

nr XXXVIII/202/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/193/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

464

nr XXXVIII/203/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Bojanowo na 2002 rok

 

465

nr XXXVIII/204/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 rok

 

466

nr LXXV/883/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marcelin" w Poznaniu

 

467

nr XL/223/01 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 rok

 

468

nr XXIX/194/01 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

469

nr XXXVIII/270/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Kole w rejonie ulic: Słowackiego, Sienkiewicza i 3-go Maja

 

470

nr 234/XXIV/2001 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz terenów budownictwa usługowego z funkcją mieszkaniową w Mnichowie dz. nr ewid. 187/11 i cz. dz. nr ewid. 188/9.

 

471

nr 235/XXIV/2001 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Goślinowie - działki nr ewid. 218/1, 208/1, 208/2

 

472

nr 236/XXIV/2001 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Wierzbiczanach dz. nr. ewid. 69, 70

 

473

nr XLIII/405/2001 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2002 rok

 

474

nr XXXV/192/2001 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2002 rok

 

475

nr XXXIV/247/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIII/244/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 roku

 

476

nr XXXIV/248/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIII/245/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:09