Dziennik nr 120 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 czerwca 2010r.

Nr 120

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2257

nr XLII/466/09 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
2258

nr LVI/329/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Bogucin

 
2259

nr LVI/330/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Garby

 
2260

nr LVI/331/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gortatowo

 
2261

nr LVI/332/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gruszczyn

 
2262

nr LVI/333/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Janikowo Dolne

 
2263

nr LVI/334/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Janikowo Górne

 
2264

nr LVI/335/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Jasin

 
2265

nr LVI/336/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Karłowice

 
2266

nr LVI/337/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Kobylnica

 
2267

nr LVI/338/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Kruszewnia

 
2268

nr LVI/339/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Łowęcin

 
2269

nr LVI/340/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Paczkowo

 
2270

nr LVI/341/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Puszczykowo Zaborze

 
2271

nr LVI/342/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Rabowice

 
2272

nr LVI/344/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie

 
2273

nr LVI/345/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Uzarzewo

 
2274

nr LVI/346/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wierzenica

 
2275

nr LVI/347/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wierzonka

 
2276

nr LVI/348/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Zalasewo

 
2277

nr LVI/352/10 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2278

nr L/317/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Pniewy

 
2279

nr L/316/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Pniewy

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2280

nr OPO-4210-2(11)/2010/1265/VIII/ED z dnia 21 kwietnia 2010 roku zatwierdzająca przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła dotyczącą wysokości cen ustaloną przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 14:10