Dziennik nr 126 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 czerwca 2009 r.

Nr 126

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RADY GMINY

 
2065

nr XXXVI/400/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miasta Gniezna

 
2066

nr XXXVI/401/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr I "Stare Miasto" Miasta Gniezna

 
2067

nr XXXVI/402/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr II "Tysiąclecie" Miasta Gniezna

 
2068

nr XXXVI/403/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr III "Winiary" Miasta Gniezna

 
2069

nr XXXVI/404/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr IV "Arkuszewo" Miasta Gniezna

 
2070

nr XXXVI/405/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr V "Kawiary-Osiniec" Miasta Gniezna

 
2071

nr XXXVI/406/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr VI "Grunwaldzkie" Miasta Gniezna

 
2072

nr XXXVI/407/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr VII "Pustachowa-Kokoszki" Miasta Gniezna

 
2073

nr XXXVI/408/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr VIII "Dalki" Miasta Gniezna

 
2074

nr XXXVI/409/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr IX "Piekary" Miasta Gniezna

 
2075

nr XXXVI/410/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr X "Skiereszewo" Miasta Gniezna

 
2076

nr XXXVI/411/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr XII "Róża" Miasta Gniezna

 


SPRAWOZDANIA

 
2077

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2008 rok

 
2078

zarządzenie nr 73/09 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2008 rok

 


POROZUMIENIA

 
2079

zawarte w dniu 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Gniezno w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont cmentarza

 
2080

zawarte w dniu 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Koło w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont cmentarza

 
2081

zawarte w dniu 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miłosław w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont cmentarza

 
2082

zawarte w dniu 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Wronki w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont cmentarza

 
2083

zawarte w dniu 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Wronki w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont cmentarza

 
2084

zawarte w dniu 20 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Września w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont cmentarza

 


OGŁOSZENIA GMIN

 
2085

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn

 
2086

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Przedecz

 


OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

 
2087

w sprawie zmiany adresu biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2088

nr WN.Pi.-02.0911-216/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXVIII/222/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 08:51