Dziennik nr 129 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Nr 129

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2362

zarządzenie nr 179/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2363

nr 292 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konin - Gosławice

 
2364

nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejon ulicy Makowej

 
2365

nr 192/XXIV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Śremie

 
2366

nr XXXVIII/399/V/2008 Rady Miasta Poznania. z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej "Południowo - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - obszar B

 
2367

nr XV/93/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

 
2368

nr 96/08 Rady Gminy Rzgów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2369

nr XXI/101/08 Rady Gminy Słupca z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowice

 
2370

nr XIX/142/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy do kategorii dróg gminnych

 
2371

nr XIX/144/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

 
2372

nr XXI/174/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Włodzimirów

 
2373

nr XXI/96/08 Rady Gminy Lądek z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2374

nr XIX/105/2008 Rady Gminy w Kole z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Koło na lata 2008-2012

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2375

nr XIX/123/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Słupcy

 


SPRAWOZDANIE

 
2376

zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kazimierz Biskupi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi za 2007 r.

 


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY

 
2377

zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie: zakazu podlewania ogródków, terenów zielonych oraz upraw warzywnych i owocowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:12