Dziennik nr 13 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 stycznia 2002r.

Nr 13


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

477

nr 297/XXXIII/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wieleń na cele kultury i rekreacji

 

478

nr 298/XXXIII/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Dzierżążno Wielkie

 

479

nr VII/56/2001 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze wsi Podanin - dla terenu zabudowy produkcyjno - usługowej

 

480

nr XXIX/298/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno

 

481

nr XXXIV/251/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków

 

482

nr XLII/209/2001 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu Gminy Brodnica na 2002 rok

 

483

nr XXXIV/246/2001 Rady Gminy w Drawsku z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawsko

 

484

nr XXXIV/247/2001 Rady Gminy w Drawsku z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Drawsko

 

485

nr XXXIV/240/01 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2002

 

486

nr 334/LIII/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy Czerwonak na 2002 rok

 

487

nr XXV/175/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Budzyń

 

488

nr XXV/176/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Budzyń

 

489

nr XXV/177/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2002 rok

 

490

nr XXXIII/227/01 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:06