Dziennik nr 131 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 września 2007 r.

Nr 131

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2982

nr VII/48/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej w Wilkowyji, działki nr ewid. 110,111,168

 
2983

nr IX/60/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2984

nr IX/62/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2985

nr IX/67/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Skoki

 


SPRAWOZDANIE

 
2986

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2006

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
2987

ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 12.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 18:49