Dziennik nr 136 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 września 2007 r.

Nr 136

 

TREŚĆ
Poz.:


SPRAWOZDANIA

 
3070

zarządzenie nr 26/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2006 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok

 
3071

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i gminy Krotoszyn za 2006 rok

 
3072

zarządzenie nr 49/2007 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2006 rok

 
3073

zarządzenie nr 40/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 20.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40