Dziennik nr 136 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 20 sierpnia 2008 r.

Nr 136

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZADZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2489

nr 17/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobrzyca

 
2490

nr 18/08 z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin Lewy Brzeg

 
2491

nr 19/08 z dnia 18 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2492

nr 183/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdunach w okręgu wyborczym Nr 1

 
2493

nr 185/08 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bralin w okręgu wyborczym Nr 2

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2494

nr 219/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne

 
2495

nr 220/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego w Łęgu

 
2496

nr XVII/123/08 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu prowizorycznego kąpieliska na jeziorach w Kobylcu i Kamienicy

 
2497

nr XXII/157/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 
2498

nr XVII/118/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Karczewko

 
2499

nr XVII/119/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/58/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 
2500

nr XIX/126/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kwilcz, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

 
2501

nr XV/115/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2502

Nr XV/204/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni

 


SPRAWOZDANIA

 
2503

Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2007 rok

 
2504

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Żerków za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:48