Dziennik nr 137 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 września 2007 r.

Nr 137

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3074

nr XII/70/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasto Luboń

 
3075

nr XIII/145/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Jarocin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3076

nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Międzychód obwodów głosowania

 
3077

nr XVI/119/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3078

nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu

 
3079

nr X/43/07 Rady Godziesze Wielkie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3080

nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

 
3081

nr XII/201/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Kalisza obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku

 
3082

nr XIII/69/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Kępno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3083

nr XI/58/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia w domu Pomocy społecznej w Kobylej Górze obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3084

nr XI/73/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3085

nr X/56/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3086

nr XIV/154/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2007 r.

 
3087

nr XIII/67/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3088

nr X/53/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

`


SPRAWOZDANIA

 
3089

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i gminy Szamotuły za 2006 rok

 
3090

zarządzenie nr 22/07 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2006 rok

 


INFORMACJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3091

nr WCC/697D/101/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/723D/103/W/OPO/2007/AJ z dnia 17 września 2007 r. dotycząca Metalplast System sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 21.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40