Dziennik nr 140 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 września 2005 r.

Nr 140

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3871

nr XXXVIII/230/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (etap II)

 
3872

nr XXXVIII/231/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1004/2, 1005, 1006 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 1003/3

 
3873

nr 303/XLI/05 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni

 
3874

nr 304/XLI/05 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Śremskich Odlewników

 
3875

nr 305/XLI/05 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Śremie przy ul. Gostyńskiej

 
3876

nr 306/XLI/05 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Pysząca I

 
3877

nr XXIX/144/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 19 sierpnia 2005 roku o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3878

nr XXXV/555/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 sierpnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - na rok 2005 (z późniejszymi zmianami)

 
3879

nr XXXVII/296/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Pniewy

 
3880

nr XXXVII/198/05 Rady Gminy Babiak z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

 
3881

nr XXXIV/227/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/109/2000 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2000 w sprawie nadania nazw ulicom

 
3882

nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno

 
3883

nr XXXVI/270/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie nazewnictwa ulic i placów

 
3884

nr XXIV/182/2005 Rady Gminy Ryczywół z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w uchwale o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy

 
3885

nr XLIII/347/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 5 września 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
3886

z dnia 12 września 2005 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.09.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:22