Dziennik nr 140 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nr 140

 

TREŚĆ
Poz.:


OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
2556

z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mieścisko

 


SPRAWOZDANIA

 
2557

zarządzenie nr 83/II/08 Wójta Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok

 
2558

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007

 
2559

zarządzenie nr 27/08 Burmistrza Wielenia z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2007 rok

Dziennik nr 140 2008  

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nr 140

 

TREŚĆ
Poz.:


OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
2556

z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mieścisko

 


SPRAWOZDANIA

 
2557

zarządzenie nr 83/II/08 Wójta Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok

 
2558

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007

 
2559

zarządzenie nr 27/08 Burmistrza Wielenia z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:37