Dziennik nr 141 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 września 2005 r.

Nr 141

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3887

nr 172/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wielichowie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3888

nr XXII/193/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Topola Mała

 
3889

nr XXIV/216/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla działek nr 38/2, 40, 41, 42, 730, 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 769 położonych w obrębie geodezyjnym Wysocko Wielkie

 
3890

nr XLIV/337/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic: Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska

 
3891

nr XXVI/147/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
3892

nr XXXII/254/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3893

nr XXXII/255/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów dla przedszkoli niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 
3894

nr XXXII/257/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

 
3895

nr XXVIII/208/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 
3896

nr XXVIII/213/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie nazw ulic i placów w miejscowości Kobylin

 
3897

nr XXVIII/214/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
3898

nr XXVI/143/05 Rady Gminy Wapno z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wapnie

 
3899

nr XXV/158/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi 1331010 relacji Karminiec - Sośniczka

 
3900

nr XXXVI/444/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica, przy ul. Buczka 11 w Pile

 
3901

nr XXXVI/445/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka, przy ul. Roosevelta 12 w Pile

 
3902

nr XXXVI/446/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Kopernika, przy ul. Grabowa 18 w Pile

 
3903

nr XXXVI/447/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/57/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5, przy ul. Al. Niepodległości 18 w Pile

 
3904

nr XXXVI/448/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 7, przy ul. Al. Wojska Polskiego 45 w Pile

 
3905

nr XXXVI/449/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Świerkowa 19 w Pile

 
3906

nr XXXVI/450/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/342/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile (Akt założycielski)

 
3907

nr XXXVI/451/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Pile (Akt założycielski)

 
3908

nr XXXVI/452/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/344/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile (Akt założycielski)

 
3909

nr XXXVI/453/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 przy ul. Kujawska 18 w Pile (Akt założycielski)

 
3910

nr XXXVI/454/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 5 przy ul. Bydgowska 23 w Pile (Akt założycielski)

 
3911

nr XXXVI/467/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. o zmianie Uchwały Nr XXXII/380/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piła oraz udzielania bonifikat

 
3912

nr XXXI/236/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej

 
3913

nr XXXI/237/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czarnków

 
3914

nr XXIII/161/2005 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy społecznej

 
3915

nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych

 
3916

nr XLIV/356/2005 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/342/05 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2005r. dot. zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3917

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.09.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:20