Dziennik nr 150 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 9 września 2008 r.

Nr 150

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2651

nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego położonego w miejscowości Kąty

 
2652

nr XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Wolsztyn

 
2653

nr XXII/172/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wolsztyn

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2654

nr XIX/120/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na zbiorniku wodnym "Gołuchów"

 


SPRAWOZDANIE

 
2655

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:59