Dziennik nr 154 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzel
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 sierpnia 2010r.

Nr 154

 

TREŚĆ
Poz.:


SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETÓW GMIN

 
2932

z dnia 15 marca 2010 r. Wójta Gminy Doruchów - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Doruchów za 2009 r.

 
2933

nr II/10 z dnia 10 marca 2010 r. Burmistrza Pyzdr w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2009 rok

 
2934

nr 106/10 z dnia 19 marca 2010 r. Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2009 roku

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.08.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.06.2012 - 23:36