Dziennik nr 155 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 października 2003 r.

Nr 155

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2913

nr XI/160/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik, we wsiach Kamionki, Borówiec, Skrzynki w części dotyczącej lokalizacji napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2 x 400 kV +2 x 220 kV, po trasie istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV Plewiska - Konin

 
2914

nr VI/43/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

 
2915

nr XII/103/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - ul. Leśnej, działka nr ewid. 896, na terenie działek o nr ewid. 896/91, 896/92, 896/93, 896/94 i 896/95

 
2916

nr X/107/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Rakoniewicach

 
2917

nr X/108/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu podciśnieniowej pompowni w Rostrzarzewie, gm. Rakoniewice

 
2918

nr IX/69/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Kłecku, dz. nr ewid. 68

 
2919

nr IX/70/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Kłecku, dz. nr ewid. 144 i cz. dz. nr ewid. 145

 
2920

nr IX/93/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Kostrzyn"

 
2921

nr IX/94/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie preferencyjnych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kostrzyn

 
2922

nr XI/51/2003 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Wierzbno

 
2923

nr XIII/134/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrowa

 
2924

nr XIII/135/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo

 
2925

nr VIII/48/03 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 września 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
2926

nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zasad zwrotu, w części lub w całości, wydatków poniesionych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2003 roku

 
2927

nr VII/67/2003 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 września 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości

 
2928

nr X/60/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 12/10 w miejscowości Iłówiec, gmina Brodnica

 
2929

nr X/61/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 12/15 w miejscowości Iłówiec, gmina Brodnica

 
2930

nr 112/XIV/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2931

nr 114/XIV/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Śrem

 
2932

nr VII/64/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:26