Dziennik nr 155 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik nr 155 2008  

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 15 września 2008 r.

Nr 155

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2697

nr XVIII/159/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/146/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gołańcz

 
2698

nr XL/418/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Dolina Warty - B w Poznaniu

 
2699

nr XL/419/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo- Żegrze w Poznaniu

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

 
2700

nr 68/353/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego

 


SPRAWOZDANIA

 
2701

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2007

 
2702

zarządzenie nr 8/2008 Burmistrza Miasta Gminy Wysoka z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wysoka oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:39